Nghe ca khúc "Ngồi Tựa Mạn Thuyền"
Ca khúc: Ngồi Tựa Mạn Thuyền
Trình bày:Quan Họ Bắc Ninh
Tác giả:Chưa xác định

Bầu chọn: (186 điểm,39 lần)

Đưa lên bởi: freeboy1985

Chia sẻ qua

Link bài hát

Mã nhúng HTML

Forum(BBCode)

AutoPlay

Lời ca khúc "Ngồi Tựa Mạn Thuyền" expand
"Ngôi rằng là ngôi tựa i ơ có mấy mạn i ớ ơ thuyền là ngôi tựa có a mạn thuyền, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua"
Ngôi rằng là ngôi tựa i ơ có mấy mạn i ớ ơ thuyền là ngôi tựa có a mạn thuyền,
Trăng í in là in mặt nước i ơ cũng có a càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh.hự là hội hư
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ơ ớ tình, là sơn thủy có a hữu tinh .ấy mấy em là em nhác trông ra.
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ơ ớ tình, là sơn thủy có a hữu tình
Thơ ngâm là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình là rượu bình giải trí trong khoan, hự là hội hư
Tay rằng là tay dạo i ơ có mấy cung ơ ớ ơđàn là tay dạo có năm cung đàn, ấy mấy đôi là đôi í tay em.Tay rằng là tay dạo i ơ có mấy cung ơ ớ ơđàn là tay dạo có năm cung đàn
Tiếng tơ là tơ tiếng trúc i ơ cũng có tiếng trầm là tiếng trầm năn nỉ thiết tha. làm tài trai chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà
Hiện không có bài hát nào trong mục này.
Nghenhacinfo đang cập nhật dữ liệu
Hiện không có bài hát nào trong mục này.
Nghenhacinfo đang cập nhật dữ liệu
Playlist của bạn
Từ khoá tìm nhiều