Nghe ca khúc "Ngồi bên em"
Ca khúc: Ngồi bên em
Trình bày:Phan Đinh Tùng
Tác giả:Chưa xác định
Album:Tùng Teen

Bầu chọn: (1591 điểm,339 lần)

Đưa lên bởi: liki

Chia sẻ qua

Link bài hát

Mã nhúng HTML

Forum(BBCode)

AutoPlay

Lời ca khúc "Ngồi bên em" expand
ng0^j` bên em nghe gj0' ru êm dềm
ng0^j` bêN em mưa r0*j k u0*t' vaj
nh~ kj? njỆm nhữG nu cu0*j` anh va^n~ m0g du*g` v0^j. tan bje^n'
ng0^j `be^n em hanh fUk' sa0 ng0t. nga0`
ng0^j `be^n em th0*j` gjan tr0^j wa' mAu
nh~ je^U thu0*g fUt' gja^y na`j aNH va^N~ m0g du*g` la` gjA^c' m0*
ng0^j` b e^n aNh a^m' aP' k r0*j` xA nhE' eM
dE^? v0g` tAy anh 0^m la^y' em bjh` je^N
de^? anh m0* tr0g ty cua? rje^g d0^J mjh` dah' tHU*k' v0^j. chj h0*j~ em
ng0^j` bE^n aNh maj~ mAj~ k r0*j` xa nhE" eM
de^? v0g` tAy aNH che ch0*? em ngay` de^M
cha)g? m0g thE^m dje^u` chj cha)g? m0g the^m dje^U` j`j
chj? m0g c0' em kE^` bE^n mAj~ tu0*j cu0*J`

Hiện không có bài hát nào trong mục này.
Nghenhacinfo đang cập nhật dữ liệu
Playlist của bạn
Từ khoá tìm nhiều